Αστικό Δίκαιο

 • Home
 • Αστικό Δίκαιο

Eίναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που αφορά στο σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας.

Πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Ορισμένοι, ωστόσο, κανόνες του Οικογενειακού δικαίου προϋποθέτουν ευρύτερη έννοια της οικογένειας.

Αυτό συμβαίνει με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διατροφή, την επιτροπεία ή τη δικαστική συμπαράσταση.

Επιμέρους θέματα οικογενειακού δικαίου​​

 • Μνηστεία
 • ​Γάμος
 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος
 • Σχέσεις των συζύγων από τον γάμο
 • Διαζύγιο (αντιδικία ή συναινετικό)
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
 • Συγγένεια
 • Διατροφή από τον νόμο
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων
 • Υιοθεσία
 • Επιτροπεία ανηλίκου
 • Αναδοχή ανηλίκου
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων (αφορά τα ανήλικα σε περίπτωση απουσίας του ενήλικα)
Μετάβαση στο περιεχόμενο