Διαθήκη


Χειρόγραφη ή συνταχθείσα ενώπιον συμβολαιογράφου

Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου βάσει νόμου ως εξής:

 * Τα τέκνα, οι γονείς και ο/η σύζυγος δεν μπορούν να αποκλεισθούν από τα κληρονομικά τους δικαιώματα εκ του αποκλεισμού τους στη διαθήκη (δικαιούχοι «νόμιμης μοίρας»), εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις.

* Στην περίπτωση που η κληρονομιά περιέχει ακίνητη περιουσία, οι δικαιούχοι πρέπει επισήμως να προβούν σε αποδοχή της  με συμβολαιογραφική πράξη.

 Για την εκτέλεση μιας διαθήκης, απαιτούνται:

Δύο (2) μάρτυρες όχι συγγενείς με το συντάκτη ή μεταξύ τους.

Οι μάρτυρες θα πρέπει να είναι Έλληνες και να προσκομίσουν:

διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα

Πιστοποιητικό θανάτου του συντάκτη πριν τη δημοσίευση της διαθήκης

Εάν ο συντάκτης αποβιώσει στην Ελλάδα, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου από την Ελλάδα

Εάν ο συντάκτης αποβιώσει στις ΗΠΑ, το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο με την κατάθεση του πιστοποιητικού θανάτου από Αρχή των ΗΠΑ.

Αποποίηση κληρονομιάς

Συγγενείς πρώτης τάξης: παιδιά, εγγόνια και η σύζυγος.

Συγγενείς δεύτερης τάξης: γονείς και αδέλφια του αποβιώσαντος και τα ανίψια του.

Συγγενείς τρίτης τάξης: παππούδες και γιαγιάδες.

Συγγενείς πέμπτης τάξης: μόνο η σύζυγος.

Έκτη τάξη: το δημόσιο.

Προθεσμία: Μέσα σε 4 μήνες από το θάνατο του κληρονομούμενου υποβάλλεται η έκθεση αποποίησης στο Δικαστήριο της κληρονομιάς (στον τόπο του κληρονομούμενου). Kάθε 4 μήνες από την προηγούμενη αποποίηση πρέπει να αποποιείται η επόμενη σειρά κληρονομικής διαδοχής. Αν ο κληρονομούμενος διέμενε στο εξωτερικό η προθεσμία γίνεται ενός έτους.

Η αποποίηση είναι γενική και αφορά τα πάντα, δηλαδή χρήματα, ακίνητα αλλά και οφειλές.

Μπορεί να ακυρωθεί δικαστικά αν έγινε για λόγους πλάνης, απάτης ή απειλής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο