Golden Visa για επενδυτική δραστηριότητα

Σήμερα, η Ελλάδα παρουσιάζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες μέσω μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης που προάγουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η γεωργία και οι μεταφορές έχοντας θεσπίσει μία ευέλικτη και γρήγορη διαδικασία για τους ξένους επενδυτές που δεν προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ ή από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (πολίτες τρίτων χωρών) και επιθυμούν να αποκτήσουν θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα καταβάλλοντας κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Άδειες διαμονής δύναται επίσης να χορηγηθούν και σε στελέχη εταιρειών που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή και τη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου. Για ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να εκδοθούν έως και 10 άδειες (για επενδυτές και στελέχη), αναλόγως του ύψους της επένδυσης.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (για επενδυτές ή στελέχη) είναι πενταετής και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος διατηρεί την ιδιότητά του (επενδυτής ή στέλεχος) σε σχέση με την επένδυση και συνεχίζεται η υλοποίηση ή λειτουργίας της. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να έχουν εισέλθει στη χώρα με εθνική θεώρηση (Visa D) η οποία έχει εκδοθεί για επενδυτικούς σκοπούς από την αρμόδια προξενική αρχή με διάρκεια ισχύος μέχρι ένα έτος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ (Visa D)

 α) Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί κατ’ελάχιστο τρεις μήνες μετά λήξη της θεώρησης εισόδου, περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.

β) Ταξιδιωτική ασφάλιση με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στη χώρα διαμονής του.

δ) Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Υποβάλλονται , επίσης, δικαιολογητικά για το επενδυτικό σχέδιο  σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά ή μεταφρασμένα από επίσημη Αρχή, τα οποία διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης προς αξιολόγηση προκειμένου να χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

α) Παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου

β) Στοιχεία σχετικά με τον αιτούντα σε σχέση με τη συνεισφορά στην επένδυση, τα οποία περιλαμβάνουν

γ) Δικαιολογητικά για τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

-Έντυπο αίτησης

-Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή και ψηφιακή μορφή

-Αντίγραφο της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα με τη σχετική ισχύουσα εθνική θεώρηση

-Ηλεκτρονικό παράβολο €2000 για τους επενδυτές και τα στελέχη και 150€ για τα μέλη της οικογένειας τους

-Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο