Μισθώσεις Κατοικιών

 • Home
 • Μισθώσεις Κατοικιών

Με την σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής (αυτός μου νοικιάζει το πράγμα σε άλλον), έχει υποχρέωση να παραχωρήσει  στο μισθωτή (αυτός που προβαίνει στην μίσθωση του πράγματος από τον εκμισθωτή) τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα (νοίκι) [αρ. 574 ΑΚ]

Η σχέση λοιπόν αυτή που δημιουργείται μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, αρκετές φορές έρχεται σε ρήξη ή προκύπτουν ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές αδυνατούν να βρουν λύση.  Κάποια από αυτά απαριθμούνται παρακάτω και το γραφείο μας δύναται να σας βοηθήσει στην επίλυσή τους.

 • Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;
 • Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.
 • Πόσες εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;
 • Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;
 • Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;
 • Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;
 • Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.
 • Λύση της μίσθωσης. Πώς επέρχεται; Όροι και Προϋποθέσεις.
 • Σιωπηρή αναμίσθωση.
 • Ποιος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τους φόρους της κατοικίας και τις δαπάνες για την αποκατάσταση των φθορών;
 • Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο μισθωτής πεθάνει;
 • Τι ισχύει με την υπομίσθωση;
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή και ποιες αυτές του μισθωτή;
Μετάβαση στο περιεχόμενο