Τροχαία Ατυχήματα

 • Home
 • Τροχαία Ατυχήματα

Σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος  η  διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθηθεί  είναι:

 Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να επικοινωνήσει  με την ασφαλιστική του εταιρεία και/ή με την τροχαία.

Σε περίπτωση  που  δεν  ακολουθηθεί  το ανωτέρω  ο  οδηγός  του  ασφαλισμένου  οχήματος  θα  πρέπει  εντός  8  ημερών   προσέλθει στην ασφαλιστική του εταιρία και να την ενημερώσει πλήρως για το ατύχημα.

Σε περίπτωση  που υπάρχουν σωματικές βλάβες  θα  πρέπει  να  δηλωθούν στην  ασφαλιστική  εταιρία  τα πλήρη στοιχεία και   το  νοσοκομείο  στο  οποίο  μεταφέρθηκαν  οι  τραυματίες  προκειμένου  να  τους  επισκεφθεί  γιατρός  της  εταιρίας.

Διαδικασία   αποζημίωσης

Ο ζημιωθείς από ασφαλισμένο όχημα επικοινωνεί με την ασφαλιστική που θα τον αποζημιώσει μία ημέρα πριν πάει το όχημα στο συνεργείο για να ενημερώσει και αυτή με την σειρά της να στείλει πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ζημιάς .

Μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή του οχήματος θα πρέπει να αποσταλούν στην ασφαλιστική εταιρία αντίγραφα των τιμολογίων για να  καθορίσει το ποσό της αποζημίωσης.

Στη συνέχεια ενημερώνεται ο ζημιωθείς για το ύψος της αποζημίωσης και την ημερομηνία καταβολής της.

Τέλος, προσέρχεται ο ζημιωθείς στο ασφαλιστικό γραφείο για να λάβει το ποσό της αποζημίωσης.

 Φιλικός διακανονισμός

Στον Φιλικό Διακανονισμό  δίνεται  τη δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις στον αναίτιο ασφαλισμένο να  αποζημιωθεί  από  την δική του ασφαλιστική εταιρία και έπειτα αυτή να συνεργαστεί με την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου για να λάβει το ποσό της αποζημίωσης που έδωσε .

Προϋποθέσεις φιλικού διακανονισμού

 • Στη σύγκρουση να  μην  εμπλέκονται  περισσότερα  από  δύο  οχήματα.
 • Η ασφαλιστικές τους εταιρίες να συμμετέχουν στο  σύστημα  του  Φιλικού  Διακανονισμού.
 • Το ατύχημα να  έχει  συμβεί  στη  Ελλάδα.
 • Να υπάρχει  αποδοχή  υπαιτιότητας 100%  από  έναν από τους δύο  οδηγούς  ή  συνυπαιτιότητας  50%  και  από  τους  δύο  οδηγούς.
 • Η ζημιά  να  μην  υπερβαίνει  το  ποσό  των  6.000  ευρώ  σε  υλικές  ζημιές  και  το  ποσό  των  3.000  ευρώ  σε  σωματικές  βλάβες  ανά  άτομο (με μέγιστο τα τρία άτομα).

Υλικές ζημιές που καλύπτονται

 • Το κόστος μεταφοράς  του  οχήματος.
 • Το κόστος επισκευής  ή  την  αποζημίωση  λόγω  ολικής  καταστροφής  του  οχήματος.
 • Το κόστος  αντικατάστασης  κράνους, βαλίτσας  δικύκλου  και  του  εξωτερικού  καλύμματος  του  οχήματος.

Σωματικές βλάβες που καλύπτονται

 • Γενική κάλυψη εξόδων του ασθενή στο νοσοκομείο.
 • Αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη
 • Ηθική βλάβη
Μετάβαση στο περιεχόμενο